Διαδικασία αξιολόγησης του κτιρίου ΚΑΡΕΛΑ ως προς LEED

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του κτιρίου ΚΑΡΕΛΑ ως προς LEED και αποδόθηκε η διάκριση «gold». Η VPC ως CxA του έργου, ανέλαβε το fundamental και enhanced commissioning καθώς και την αντίστοιχη διαδικασία στο LEEDONLINE, την οποία έφερε σε πέρας με επιτυχία χωρίς καθόλου παρατηρήσεις από τους reviewers. Σύντομα θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη πλακέτα στο κτίριο.