Άρθρα

Commissioning για LEED

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Νέα

Νέο έργο για την εταιρεία. 

Η εταιρία ανέλαβε για την εταιρία KARELA SA το commissioning του νέου κτιριακού συγκροτήματος στην Παιανία Αττικής συνολικού εμβαδού 60000 τ.μ. το οποίο πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED. Η εταιρία Β. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε. έχει αναλάβει για τον εργοδότη την διοίκηση του commissioning, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το LEED ως προς το fundamental και enhanced commissioning.